Curriculum vitae

Foto Ka Yee Li (CV)

Persoonlijke gegevens

Naam: Ka Yee Li
Geboortedatum: 16 oktober 1979
Woonplaats: Rotterdam
Rijbewijs: B
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kayeeli

Kennis van roostersoftware

 • GP-Untis
 • Syllabus+
 • IRIS

Opleidingen

2006 – 2007

Post-HBO cursus “Projectmanagement” (projectmatig creëren), Transfergroep Rotterdam. Certificaat behaald.

1997 - 2002

HBO Beeldende Kunst en Vormgeving, Willem de Kooning Academie te Rotterdam (Modevormgeving). Diploma behaald.

2001 – 2002

Theatervormgeving, Gerrit Rietveld academie te Amsterdam. Goed beoordelingsresultaat behaald.

1992 - 1997

Havo, Ring van Putten te Spijkenisse. Diploma behaald.

Werkervaring

Heden Li Werkt.

Onder de naam Li Werkt. opereer ik als ZZPer in het onderwijs op het gebied van organisatie en logistiek. Mijn dienstverlening omvat analyse en optimalisatie van roosterprocessen, tijdelijke vervanging roostermaker, coachingstrajecten, enzovoorts. Voor zowel korte als langdurige projecten ben ik inzetbaar in heel Nederland.

 • Analyse Roosterproces en Advies, Coaching, MBO College Maritiem & Techniek te Rotterdam
 • Interim Roostermaker, Roc Tilburg (via Buronova)
 • Ondersteuning Quick Scan Roosterproces, MBO te Zwolle (via Rooster & Co)
 • Training en Coaching nieuwe roostermaker, MBO, Zwolle (via Rooster & Co)
 • Interim Roostermaker, de Haagse Hogeschool
 • Zaaltoewijzer, Erasmus Universiteit, Rotterdam (via Senz.Interim) - Ik verdeelde alle grote en kleine ruimtes over de faculteiten van de universiteit volgens de afgesproken richtlijnen en droeg oplossingen aan bij knelpunten.

2015 – 2016 Buronova

(applicatie-)consultant

Ondersteuning van MBO- en HBO-onderwijsinstellingen in heel Nederland in hun logistieke processen, bijvoorbeeld met de verbetering van roosterprocessen en het coachen van nieuw personeel.
Via Buronova ben ik bij de volgende klanten werkzaam geweest:

 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Radiuscollege (mbo), Breda
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Leiden

2013 – 2015 Haagse Hogeschool

Roosteraar

Ik verzorgde de roostering van de Academie European Studies & Communication en ik leverde actieve bijdrage aan, om deze academie conform Haagse Hogeschool roosterproces te begeleiden.

2012

Interim Roostermaker

 • Einstein Lyceum te Hoogvliet
 • Hogeschool Leiden

Als Interim roostermaker was ik genoodzaakt om mij in zeer korte tijd in de opleidingsinformatie te verdiepen. Dankzij intensieve samenwerking met opleidingscoördinatoren slaagde ik erin om tijdig degelijke roosters voor studenten en docenten te produceren.

2009 – 2012

Roosteraar Educatie

Hogeschool Inholland Den Haag

2001 – 2008 Hogeschool Rotterdam

Functies

 • Eerste Medewerkster planning en roostering
 • Medewerkster planning en roostering
 • Medewerkster studievoorlichting
 • Medewerkster bureau inschrijving en trajectbegeleiding
 • Servicemedewerkster meldpunt
 • Zomerhelpdesk

Projecten & Organisatie

2012 – 2014 Kunst in de Huiskamer (KIDH)

initiator en hoofdorganisator van de kunstroute Rotterdam-Blijdorp en -Bergpolder

Tijdens Kunst in de Huiskamer openen Kunstenaars in Rotterdam-Noord hun deur voor het publiek: kunst, poëzie en muziek in een intieme sfeer.

Taken

 • vormgeven concept en inhoud
 • professionalisering organisatie
 • budgetbeheer, voortgang bewaken
 • programmering
 • fondsenwerving en selectie
 • aanspreekpunt deelnemende kunstenaars, etc.

Fondsentoekenning van o.a. het Prins Bernard Cultuurfonds, de Volkskracht, Rabobank, Vestia.

2014 Galerie De 13e Maand

Mede-organisator en deelnemer Kunstenaarscollectief van de 13e Maand

De 13e Maand is een van de weinige lokale collectieven met een eigen projectruimte. De 13e Maand richt zich met name op een Rotterdams publiek en zoekt aansluiting bij typisch Rotterdamse evenementen.

Taken

 • opzetten van projecten
 • PR planning
 • fondsenwerving
 • begrotingen maken en suppoost rooster
 • begeleiden ontwikkelingsproces van de organisatie, etc.

2008 Kunstproject Beginning of the End

Initiator en hoofdorganisator

Dit kunstproject toerde 8 maanden langs verschillende Haagse bibliotheken in de krachtwijken en eindigde in de Haagse centrale bibliotheek. Het doel was om op een laagdrempelige wijze kinderen, jeugd en volwassenen uit Haagse krachtwijken kennis te laten maken met kunst.

Taken

 • concept en beeld
 • organisatie workshops voor jongeren
 • fondsenwerving
 • werving en selectie
 • budgetbewaking.

Fondsentoekenning van Dienst Onderwijs & Cultuur.

Ka Yee's CV als PDF?

Download Ka Yee's Curriculum Vitae in het PDF-formaat.
Download CV