Wat is de minimale inzetperiode voor een opdracht?

Li Werkt. hanteert geen minimale inzetperiode. Mits de resultaatverwachtingen voor de opdracht haalbaar zijn, maak ik hierover afspraken met jou.