Welk roosterpakket werkt het best?

Op deze vraag bestaat geen algemeen geldig antwoord. Ieder pakket biedt weer andere mogelijkheden. Daarmee hangt het van de eisen af die de school of de opleiding heeft, welke software het best hierop aansluit.

Zeker is het verstandig om van tijd tot tijd te evalueren of de roostersoftware aan de huidige en toekomstige wensen voldoet. Soms kan het bestaande roosterpakket middels modules uitgebreid worden. Soms is het verstandig om voor een ander pakket te kiezen.

Het onderwijs beweegt en de ondersteuning kan niet achterwege blijven.