Clustermanager Adrie Vrolijk (Hogeschool Inholland)

Mevrouw Ka Yee Li [...] is van 1 februari 2009 tot 1 februari 2012 verbonden geweest aan het domein Onderwijs, Leren & Levensbeschouwing van Hogeschool Inholland te Den Haag.

Zij is in deze periode werkzaam geweest als roostermaker.

Mevrouw Li heeft haar werk altijd goed en consciëntieus uitgevoerd. Zij werkte gericht aan het verbeteren van de kwaliteit van de roosters voor studenten en docenten. In de periode dat zij aan de Hogeschool Inholland verbonden is geweest hebben studenten en collega’s haar ervaren als een betrokken en vakdeskundige roostermaker. Mevrouw Li is in staat zelfstandig verbeteracties uit te zetten en deze in goede communicatie met team en manager vorm te geven.

Meer referenties