Teamleider Jan Bert Rijnberk (HAN)

De situatie is soms onstuimig waarin Ka Yee binnenkomt. Dan is het goed dat er vanaf het begin gestreefd wordt naar duidelijkheid over wat we van elkaar kunnen verwachten en wat niet.

Samenwerking was prettig waarbij Ka Yee zowel de opdracht steeds tot een goed einde bracht als ook meer inzicht in het proces wist te verstrekken waardoor we hier als roosterbureau ook onze eigen werkwijze wat beter gingen begrijpen.

Ka Yee investeert echt in de relatie en ook in het geven van heel helder inzicht in de procesvoortgang, problemen en hoe ze hiermee omgaat. Daardoor wordt onrust weggehaald of voorkomen. Er wordt geen detail over het hoofd gezien.

Meer referenties